Stella Maris in de ban van het boek

De voorbije week was Vrije Basisschool Stella Maris Nieuwpoort in de ban van ‘het boek’. Dit eindigde met een bezoek van auteur Wim Chielens & Kris Kowlier die in de loop van de dag 2 lezingen hielden. Aansluitend werd de boekenbeurs officieel geopend met alle leerlingen erbij.


Cheque voor studente Sara Neudt

In het atheneum De Vierboete overhandigde Bill Vermeylen in naam van de Moanedromers (de inwoners van de Monobloc in Nieuwpoort) een cheque van 400 euro aan studente Sara Neudt (20). Ze trekt heel binnenkort naar Ecuador waar ze zich in de hoofdstad Quito zal ontfermen over arme straatkinderen.


Nieuw stadsbos aangelegd

Op de hoek van de Genklaan en de Zandstraat in Nieuwpoort werd een nieuw stadsbos aangelegd. Nieuwpoort was al drie jaar van plan om op die plaats een stadsbos aan te leggen en het is nu gerealiseerd. Het nieuwe bos heeft een oppervlakte van 5.000 vierkante meter en werd aangeplant met enkel inlandse boomsoorten. Het is de bedoeling dat dit bos een nieuwe groene long wordt in Nieuwpoort.

Schepen Kris Vandecasteele: "Het bos werd aangelegd volgens het principe van blijven en wijken. Dat betekent dat de ene boomsoorten vlugger groeien dan de andere en dat binnen tien jaar de vlugge groeiers zullen wijken voor de trage groeisoorten. In het bos zijn ondermeer populieren, zomereiken en essen te vinden."

Niettegenstaande het bos niet onmiddellijk bedoeld wordt om in te wandelen, zal het toch niet worden omheind. "Er wordt nu nog gras en klaver ingezaaid en vast staat dat er geen draadomheining komt. Er komt ook geen wandelpad maar het bos zal ook geen verboden terrein zijn. We zien wel hoe het evolueert.


Nieuwe Franse Consul-Generaal op bezoek

Op dinsdag 24 februari 2015 bracht Marie-Christine Butel, de nieuwe consul-generaal van Frankrijk te België een bezoek aan Nieuwpoort.  Zij was vergezeld van luitenant-kolonel o.r. Claude Michel, algemeen afgevaardigde van de Souvenir Français.

Het thema van het bezoek was uiteraard de Groote Oorlog, met in het bijzonder de rol die de Fransen hebben gespeeld op ons grondgebied. Mevrouw Butel legde bloemen neer op het graf van de Franse Luitenant Thuret dat zich bevindt op de “grote duin” gelegen op het domein van het militair kamp te Lombardsijde.

Aan het nieuw Frans gedenkteken in Ramskapelle, opgedragen aan het 6de Linieregiment en het Franse 16de Bataljon van de Jagers, brachten de consul-generaal alsook de burgemeester, een bloemenhulde na een uiteenzetting door dhr. Guido Demerre.

Aansluitend werd in het Bommenvrij kennis  gemaakt met het project Coming World/Remember Me.

Nieuwsbrief
Project 2014-2018